top of page
Search

קבלת החלטות בתקופה של אי וודאות

בזמן שאנחנו נאבקים בנגיף שמדענים עדיין לא מבינים לגמרי, צופים בשוק המניות התנודתי, ומתמודדים עם הגבלות שנויות במחלוקת, העתיד נראה בלתי צפוי לחלוטין (במקום סתם בלתי צפוי כמו שתמיד היה). כאשר אנו חשים חוסר וודאות כל כך משמעותי, תהליכי קבלת ההחלטות שלנו יכולים להתפרק.

אנו עשויים להשתתק ופוחדים לפעול, או שאנו פועלים על בסיס הטיה, רגש ואינטואיציה במקום

היגיון ועובדות.


להיות מודעים וערים לתקופה הנוכחית היא הדרך לנהל את חייכם בצורה המיטבית.

מודעות אפקטיבית משמע עצירה אסטרטגית (עצירה לצורך הכנת אסטרטגיה מותאמת חדשה) וניתוח הסיטואציה והלא נודע.


לאחר כשבעה חודשים במציאות החדשה שנכפתה עלינו, מונחים לפנינו כלים, נתונים ועובדות אשר בהם ניתן להיעזר בקבלת החלטות אנלטיות ומושכלות ובעצם לקחת את המושכות לידיים.


על מנת לבחון את השפעת נגיף הקורונה על שוק הנדל“ן ההונגרי, נפרק את שני האלמנטים החשובים ביותר בכל עסקה מסחרית שאנו בודקים. ביקוש והיצע.


לנגיף הקורונה מספר גורמים שהשפיעו על רמות הביקוש ומספר הטרנזקציות שהושלמו בשוק הנדל"ן בבודפשט, וביניהם:

 • ריחוק חברתי.

 • עיכוב בתהליך רכישת הנכסים.

 • ירידה ברצון הקונים לבקר בנכסים ולפגוש מתווכים ואנשים אחרים.

 • שינויים במוכנות הבנקים למתן משכנתאות ללווים.

 • אחוז האבטלה שעלה (שעמד לפני הקורונה על כ-3.4%).

 • הגבלות תנועה בין מדינות (קושי למשקיעים זרים מדובאי, סין, גרמניה וכד' להגיע לבודפשט).

 • ירידה של כ-80% בתיירות חוץ.


ובצידו השני של המטבע, ניתן לראות את השפעת נגיף הקורונה על היצע הדירות בבודפשט, אשר מחלקם ניתן ללמוד ולהסיק מסקנות שיהיו חלק ממכלול השיקולים שלנו בבחינת עסקה ובגיבוש החלטת השקעה:

 • חלק מהמוכרים נקטו בעמדת "נחכה ונראה" ואינם מפרסמים או מעוניינים למכור את נכסיהם נכון לעכשיו. בנקודה זו חשוב להבהיר, כי הנכסים בבודפשט מושכרים ופועלים בתפוסה מלאה עקב השוק הסטודנטיאלי היציב (נאמד על כ-400,000 סטודנטים) ולכן רוב המוכרים מעדיפים להשכיר את דירתם ובינתיים להנות מדמי השכירות החודשיים ומהביטחון הכלכלי שזה מקנה.

 • ישנם שיבוש בשרשראות הייצור וההובלה של חומרי בנייה.

 • הוחלו נהלי עבודה חדשים באתרי בנייה מטעמי בריאות העובדים.

 • ישנם דחיות, עצירות ועיכובים בתהליכי הבנייה ומסירת דירות.

 • יש מחסור בחומרי בניין.

 • ישנה ירידה של כ-25% במספר הבקשות שהוגשו להיתרי בנייה חדשים.


מניתוח העובדות שפורטו לעיל ונתונים פיננסים אחרים, באפשרותינו לעשות אבחנה בין השפעת הנגיף בטווח הקצר-בינוני ובין השפעתו על שוק הנדל"ן בטווח הארוך, שכן אבחנה זו עשוייה לרמוז לנו על הזדמנויות ההשקעה בתקופה הנוכחית ולאן פנינו מועדות.


ניתן לראות שנכון להיום, הגורמים המשפיעים על הירידה במספר הטרנזקציות בשוק הינם בעיקרם עקב הנגיף וההגבלות שהוחלו בעקבותיו, אשר אנו צופים כי משפיעים על השוק בטווח הקצר וכי רמות הביקוש יחזרו לקדומתן בצורה הדרגתית לאחר הוצאת החיסון.

.

ומאידך, ניתן להסיק שהתוצאה העתידית מאותם דחיות, עצירות ועיכובים בתהליכי הבנייה וכן בשימת לב למספר הבקשות הנמוך להיתרי בנייה חדשים, ישפיעו בטווח הבינוני-ארוך על היצע הדירות בבודפשט וחידוש המלאי בעיר.


לנו בתור משקיעים נוצרו אופציות מעניינות לרכישת נכסים של אותם בעלי נכסים שכן מוכרחים ולחוצים למכור. בחודשים האחרונים אנו מנצלים את כח הקניה שלנו, את העובדה שיש מחסור בקונים בשוק ואת היתרון שחברתנו ממוקמת וחייה את שוק הנדל"ן של בודפשט. נשמח להרחיב בפרטים לגבי העסקאות שבוצעו באופן פרטני.


למרות שאיננו יכולים לחזות את העתיד, אנו יודעים להיות מוכנים בצורה הטובה ביותר לכל תרחיש. למומחיות הקולקטיבית של צוותנו אנו מוסיפים טכנולוגיית מידע, מחקר ותשתית השקעות משוכללת המאפשרות לך לקבל החלטות נכונות ומתוזמנות לעתידך ולעתיד ילדיך.

54 views

Comments


bottom of page